(Sport)massage is een complex van handgrepen dat wordt toegepast om de lichamelijke conditie van een persoon op peil te houden, te verbeteren en/of de eventuele nadelige gevolgen van lichamelijke (sport)inspanning weg te nemen of te verzachten.
Massage wordt toegepast om vermoeidheidsverschijnselen terug te dringen. De afvalstoffen die vermoeidheid en soms pijn veroorzaken worden uit de spieren gemasseerd. Hierdoor ontstaat een betere doorbloeding van de spieren waardoor de stofwisseling positief wordt beïnvloed.

Opbouw van de massage
Aan de hand van de anamnese en de inspectie wordt het behandelplan en het karakter van de massage bepaald. Daarbij wordt het accent gelegd op de spier(groep) waar men op dat moment het meeste baat bij heeft.

Een van de meest belangrijke factoren die de massage beïnvloeden is het tijdstip van de massage ten opzichte van de lichamelijke inspanning. We onderscheiden daarbij:

  • een sederende massage die wordt toegepast ná een lichamelijke inspanning, of
  • een stimulerende massage die wordt toegepast maximaal een half uur vóór een lichamelijke inspanning

Sederende massage
Een sederende massage heeft als doel het afvoeren van afvalstoffen uit de spieren.

Stimulerende massage
De stimulerende massage wordt ook wel de pre-activiteitsmassage genoemd en heeft als doel een zo groot mogelijke doorbloeding in de bij de sport meest gebruikte spieren te verkrijgen.